Fantastični Mirko Alvirko i njegova Patrola! Ovo je emisija iz 2010. godine, a verujemo da će se ekipa SAT Patrole i ove godine prošetati do Tasosa pa ćemo, čim emisija bude emitovana, ovde postaviti linkove.
Mnogi moji prijatelji kažu da su sledeći Alvirovićeva uputstva uspevali da bez problema stignu do Tasosa iako pre toga nikada nisu išli tim putem.
Preporučujemo da pregledate pažljivo svih pet delova i da obratite pažnju na važne raskrsnice. Treba pribeležiti važne stvari i kilometraže koje Alvirović navodi. Još bolje je ako možete doći do revije SAT u kojoj je sve detaljno objašnjeno, sa fotografijama.

Tasos 2010

Tasos 2011

Tasos-Aleksandropolis 2013