Ukoliko pozivate brojeve u Grčkoj iz inostranstva prvo morate ukucati izlazni kod (00) i pozivni broj za Grčku (30), zatim četvorocifreni ili petocifreni pozivni broj za mesto u Grčkoj (za Solun 2310, za Kavalu 2510, za Hrisupoli 25910, a za mesta na Tasosu 25930), pa tek onda željeni broj telefona. Evo brojeva telefona koji vam tokom boravka na Tasosu mogu zatrebati.

Policija, vatrogasci, pomoć:

- Turistička policija sa sedištem u Limenasu: 0030 / 25930 / 23111
- Policija u Limenasu (glavna policijska stanica Tasosa): 0030 / 25930 / 22500
- Policija u Prinosu: 0030 / 25930 / 71230
- Policija u Skali Kaliraki: 0030 / 25930 / 91221
- Policija u Limenariji: 0030 / 25930 / 51111
- Policija u Teologosu: 0030 / 25930 / 31222
- Obalska policija u Limenasu: 0030 / 25930 / 22106
- Obalska policija u Prinosu: 0030 / 25930 / 71890
- Vatrogasci: 0030 / 25930 / 23199
- Centar za pomoć: 0030 / 25930 / 23667

Zdravstvene ustanove i doktori:

- Zdravstveni centar u Prinosu: 0030 / 25930 / 71100 i 0030 / 25930 / 71498
- Opšta bolnica u Kavali: 0030 / 2510 / 292000
- Ambulanta u Limenasu: 0030 / 25930 / 22222
- Ambulanta u Limenariji: 0030 / 25930 / 51235
- Ambulanta u Potosu: 0030 / 25930 / 52578
- Ambulanta u Teologosu: 0030 / 25930 / 31211
- Ambulanta u Panagiji: 0030 / 25930 / 61203
- Ambulanta u Kalirakiju: 0030 / 25930 / 91211
- Doktor u Limenasu: 0030 / 25930 / 22400, 0030 / 25930 / 22100 i 0030 / 25930 / 22254
- Doktor u Limenariji: 0030 / 25930 / 51600 i 0030 / 25930 /52132
- Doktor u Teologosu: 0030 / 25930 / 52578
- Kardiolog u Limenasu: 0030 / 25930 / 22621 i 0030 / 25930 / 22184
- Pedijatar u Limenasu: 0030 / 25930 / 23956
- Ginekolog u Limenasu: 0030 / 25930 / 23622
- Zubar u Limenasu: 0030 / 25930 / 23722, 0030 / 25930 / 23577 i 0030 / 25930 / 22705
- Zubar u Limenariji: 0030 / 25930 / 51554, 0030 / 25930 / 51444 i 0030 / 25930 / 53380
- Zubar u Prinosu: 0030 / 25930 / 72092
- Zubar u Potamiji: 0030 / 25930 / 58202

Luke, aerodromi i prevoznici:

- Luka Limenas: 0030 / 25930 / 22106
- Luka Prinos: 0030 / 25930 / 71290
- Plovna kompanija „ANETH“: 0030 / 25930 / 22694
- Plovna kompanija „Thassos ferries“: 0030 / 25930 / 24001 i 0030 / 25930 / 24002
- Autobuska stanica „KTEL“ na Tasosu: 0030 / 25930 / 22162
- Autobuska stanica „KTEL“ u Solunu: 0030 / 2310 / 544633
- Aerodrom u Hrisupoliju: 0030 / 25910 / 53271 i 0030 / 25910 / 53372
- Olympic Airways u Kavali: 0030 / 2510 / 225577 i 0030 / 2510 / 835880

PTT usluge: 0030 / 25930 / 51399

Kulturni centar Tasosa: 0030 / 25930 / 58374

Banke:

- Komercijalna banka u Limenasu: 0030 / 25930 / 22703
- Poljoprivredna banka u Limenasu: 0030 / 25930 / 22940
- Poljoprivredna banka u Limenariji: 0030 / 25930 / 51382
- Grčka nacionalna banka u Limenasu: 0030 / 25930 / 22186
- Grčka nacionalna banka u Limenariji: 0030 / 25930 / 51192

* svi brojevi se pozivaju bez kosih crta i razmaka između brojeva

Smeštaj na Tasosu pogledajte klikom OVDE.