Fantastični Mirko Alvirović i njegova SAT patrola!

Mnogi moji prijatelji kažu da su sledeći Alvirovićeva uputstva uspevali da bez problema stignu do Tasosa iako pre toga nikada nisu išli tim putem. Preporučujemo da pregledate pažljivo snimak i da obratite pažnju na važne raskrsnice. Treba pribeležiti sve detalje i kilometraže koje Alvirović navodi.

Tasos 2013

Tasos-Aleksandropolis 2013

Nedoumicu da li je do Tasosa bolje ići preko Bugarske ili preko Makedonije, SAT patrola pokušava da razreši u emisiji koju možete pogledati ovde.