Jako korisna tablica sa upisanim rastojanjima između mesta.