Jovan Uroš Nemanjić Paleolog (numele monastic Joasaf) s-a născut în Tesalia în anul 1350. Mama sa a fost o prințesă bizantină, Maria Paleolog, nepoată a împăratului bizantin Andronic al II-lea Paleolog, în timp ce tatăl său a fost frate vitreg al domnitorului sârb Ștefan Dušan Cel Puternic, Siniša Uroš Nemanjić. Siniša a fost domnitor al Epirului și Tesaliei, care în mare parte a secolului al XIII-lea și al XIV-lea au făcut parte din statul sârb sau cel puțin au fost sub suzeranitate sârbă.

Următorul său succesor, Jovan Uroš, a avut mai mult interes pentru Biserică, sfinți și lucruri spirituale decât pentru domnie, la fel ca și strămoșii săi. După moartea tatălui lui Jovan în anul 1371, este declarat Despot al Epirului și Tesaliei și se stabilește în Trikala. Acolo l-a întâlnit pe monahul Atanasie Meteorski, fondatorul și egumenul Mănăstirii Marele Munte. Atanasie devine părinte spiritual și model pentru el. Tânărul Despot își încredințează provincia verișorului său Alexios Angelos Philanthropinos, iar în mănăstirea Marea Meteora îmbracă hainele monahale vechi și devine Joasaf. Viața monastică nu i-a fost grea, își îndeplinea toate obligațiile care i-au fost atribuite, respecta Kinovium (un set de reguli privind comportamentul în mănăstire și în comunitate) și în curând a câștigat respectul stareților și a celorlalți monahi. Deoarece era un om extrem de bogat, a făcut donații bogate bisericiilor și mănăstirilor, atât în Muntele Athos, cât și în mănăstirile comunității meteors. Sfântul Joasaf este reprezentat în fresca alături de Atanasie Meteorski ca al doilea ctitor al Mănăstirii Marele Munte. A construit câteva chilii de călugări, un spital monahal, un sistem de cisterne pentru colectarea apei de ploaie, a renovat sistemul de plase și funii pentru livrarea mărfurilor și a stabilit contacte cu lumea exterioară.

Atanasie Meteorsk a numit Joasafa drept succesor pe poziția de egumen al Mănăstirii Marele Munte.

Joasaf moare în anul 1423 în liniște și rugăciune, într-o mică și modestă chilie monahală, iar moaștele lui odihnesc astăzi în Mănăstirea Marele Munte. Sfântul Joasaf a fost ultimul urmaș bărbat al familiei Nemanjić.