Neretko možemo videti trudnice na moru, na plaži, međutim, pre nego što se odlučite na duži put najbolje je da se konsultujete sa svojim ginekologom o eventualnom riziku koji takav put sa sobom nosi.

Ginekolozi kažu da bi bilo bolje da se u prva tri meseca trudnoće izbgavaju duža i naporna putovanja i da je drugi trimestar najbolji period za putovanje.


I poslednja dva meseca su takođe period kada bi trudnice trebalo da malo više miruju i budu u blizini svog ginekologa.

Promena klime i velike vrućine mogu izazvati komplikacije u još uvek nestabilnoj trudnoći.


Ukoliko krenete na letovanje važno je da pravite češće pauze tokom putovanja, da se ne izlažete previše jakom suncu i da unosite dovoljno tečnosti.

Kao destinaciju najbolje je da birate mesto koje ima ginekološku ordinaciju.


Raspitajte se u osiguravajućoj kući preko koje uplaćujete putno zdravstveno osugranje kakva im je tačno politika pošto ste trudni.


Obično važi da ako je trudnica starija od 38 godina ili ako je napunila 28. nedelju trudnoće osiguravajuće kuće ne pokrivaju eventualne probleme i preglede. Ako je trudnica ispod ovih pragova (38 god i 28. nedelja trudnoće) trebalo bi da od svog lekara, pre putovanja, uzme potvrdu da trudnoća ne spade u rizičnu i da može putovati. Pri kupovini polise osiguravajuće kuće ne traže tu potvrdu, ali ukoliko se desi zdravstveni problem, prema uslovima osiguranja, trudnica treba da priloži i nju. Granica što se godina i doba trudnoće tiče je različita od od jedne do druge osiguravajuće kuće.