U Grčkoj od 2018. godine važi nov zakon u drumskom saobraćaju.
Naime kazne su značajno pooštrene pa savetujemo svim vozačima da poštuju pravila i ograničenja.

Ove godine je primemtno veći broj saobraćajaca u Grčkoj i poprilično su ažurni u pisanju kazni.
Postavljeno je i više radara nego inače, a jedan se nalazi i ubrzo posle graničnog prelaza Evzoni, a pre isključenja za Solun.
Ranije je postojala pogodnost da se kazna smanji za pola iznosa ukoliko je platite u roku od deset dana, ali ova pogodnost je ukinuta.

Saobraćajni prekršaji su podeljeni i tri grupe, mali za koje su predviđene kazne do 100€, srednji za koje su kazne od 101 do 300€ i veliki prekršaji za koje je kazna od 301 do 600€.

O prekršajima nema potrebe da pišemo jer su isti kao i kod nas (ne smeta da bacate predmete kroz prozor u toku vožnje, neophodno je da budete vezani, imate dečja sedišta za decu, ne smete razgovarati telefonom, morate poštovati ograničenja i signalizaciju, voditi računa gde parkirate). Osim novčane kazne u zavisnosti od težine prekršaja policija vam može oduzeti i vozačku dozvolu i tablice na određen period.