U centru grada vozači mogu parkirati svoja vozila na obeleženim parking mestima ili na parkiralištima. U nastavku možete pronaći informacije o lokaciji ovih mesta, cenama i uslovima za parkiranje.

U samom centru grada nalaze se obeležene parking površine gde je parkiranje dozvoljeno po satima sa parking kartom (u crvenoj zoni 1 sat košta 0,50e dok je dva sata u plavoj zoni 1,00e). Karta se može kupiti na kiosku, kao i u Turističkom Informativnom centru na trgu Eleftherias.

U vreme kada su prodavnice zatvorene, parkiranje u ovim zonama je besplatno.

UPOZORENJE: Na mestima obeleženim žutom trakom mogu da se parkiraju samo komercijalna vozila za utovar i istovar robe.

enter image description here