Železnička linija do Soluna je privremeno ukinuta!**

Vozom je iz Srbije moguće stići samo do Soluna, a odatle je najbolje sa glavne autobuske stanice ući u autobus koji saobraća na relaciji Solun – Kavala, o čemu je već detaljno bilo reči u odeljku Autobusom do Tasosa.

Sa beogradske železničke stanice, po pravilu, svakog dana postoje dva polaska za Solun, jutarnji i večernji. Jutarnji voz Olimpus polazi iz Beograda za Solun nešto pre 8h, a večernji voz „Helas ekspres“ obično oko 21h. Iz Soluna za Beograd takođe postoje dva polaska i to oko 6h i oko 17h. Međutim, u nekim periodima se dešava da do Soluna saobraća samo jedan od ova dva voza i to obično večernji, ili da čak ne saobraća nijedan, ili da saobraćaju samo do Skoplja i nazad, te je za tačne informacije u datom trenutku neophodno pozvati Železničku stanicu Beograd na telefon +381 11 3602899 u vremenu od 6 do 22h, ili nišku železničku stanicu na telefon +381 18 291320 u vremenu od 0 do 24h, ili ih kontaktirati mail-om na info.rv@srbrail.rs, ili eventualno potražiti informacije na njihovom sajtu (kažem „eventualno“ zbog neažurnosti sajta): http://zeleznicesrbije.com/ , ili putem sms servisa slanjem poruke na broj 3636 sa srpskih mobilnih mreža 062, 063, 064 i 065, u kom slučaju, kako kažu, dobijate odmah informacije o vremenima odlaska i dolaska svih vozova za naredna 24 sata na traženoj relaciji, uključujući i eventualna zakašnjenja (sms koji šaljete treba da bude u formi: POLAZAK_POLAZNA STANICA_DOLAZNA STANICA; na primer: POLAZAK BEOGRAD SOLUN), s tim da treba imati u vidu da je cena ovakve poruke nekoliko puta veća od redovne (u momentu uvođenja ove usluge 2008. godine poruka je koštala 10 dinara + porezi).