Pri putovanjima ili kratkim izletima u inostranstvo mogu se desiti nepredviđene neprijatnosti, nezgode ili bolest. Troškovi povezani sa neophodnim lekarskim tretmanom mogu biti vrlo visoki. Zato je pri planiranju letovanja neophodno da sebi obezbedite putno osiguranje koje pokriva iznenadne bolesti i zdravstvene komplikacije.

Prilikom kupovine osiguranja, najbolje je da se raspitate o svim važnim detaljima, posebno ukoliko neki član Vaše porodice ima specifičnu zdravstvenu situaciju.
Na internetu se mogu naći različite informacije, a mi vam predstavljamo informacije iz dugogodišnje prakse rada sa turistima i iskustava putnika.

Promena klime, dugačak put, veoma visoke temperature i vetar mogu doprineti da se razbolite tokom letovanja. Tokom letovanja veoma su česti ubodi na morske ježeve, sunčanica, upala uveta, posekotine, ali i stomačni problemi. Krađe prtljaga i dokumenata takođe mogu biti pokrivene putnim osiguranjem ali samo u dosta skupljim polisama od osnovnih (50%)

Osiguranjem nisu pokrivene hronične bolesti, međutim , ukoliko je osiguranikovo stanje stabilno uz primenjenu redovnu terapiju koja hroničnu bolest “drži pod kontrolom” osiguravajuće kuće obično pokrivaju 50% od iznosa štete, ukoliko se desi osigurani slučaj u vezi sa takvom hroničnom bolešću. Ova informacija o pokriću tih 50% od štete ne postoji u uslovima osiguranja, ali postoje takvi slučajevi u praksi, tako da je bitno imati na umu da hronične bolesti ne moraju biti pokrivene.

Bezazlene alergije izazvane suncem ili prljavom vodom, ubodima insekata nisu pokrivene. Ozbiljnije alergije su pokrivene. Ubod na ježa nije po uslovima isključen iz prakse u većini osiguravajućih kuća. Ubodi pčela i osa u grčkim letovalištima su česti pa nije zgoreg sa sobom imati neko sredstvo protiv alergije.

U većini osiguravajućih kuća isključena je njihova obaveza kod osiguranih slučejeva u vezi sa trudnoćom ako je trudnica starija od 38 godina ili ako je napunila 28. nedelju trudnoće. U svakom slučaju, i za trudnice ispod ovih pragova (38 god i 28. nedelja trudnoće) svaka trudnica trebala bi da od svog izabranog lekara, pre putovanja, uzme potvrdu da trudnoća ne spade u rizičnu i da može putovati. Pri kupovini polise osiguravajuće kuće ne traže tu potvrdu, ali ukoliko se desi zdravstveni problem, prema uslovima osiguranja, trudnica treba da priloži I nju. Granica što se godina i doba trudnoće tiče je različita od od jedne do druge osiguravajuće kuće.

Prilikom kupovine polise putnog zdravstvenog osiguranja, treba obratiti pažnju na visinu pokrića (preporuka je 30 000€ jer je bilo slučajeva da pokriće od 5000, 10000 ili 15000€ nisu dovoljni), zatim da li postoji učešće osiguranika u šteti , zatim da li osiguranje direktno pokriva trošak lečenja zdravstvenoj ustanovi ili da li osiguranik sam mora platiti račun pa refundirati iznos po povratku.

Osnovna polisa osiguranja uglavnom pokriva samo akutna stanja u vezi sa bolestima zuba, obično do vrednosti od oko 300€.

Trošak na lekove se refundira, ali je potrebno po povratku priložiti originalni račun i dijagnozu od lekara, popuniti zahtev za prijavu štete, fotokopije stranica pasoša sa pečatima ulaska i izlaska iz Srbije, kao i kopiju kartice tekućeg dinarskog računa na koji se vrši isplata “štete”. Ako osiguranik nema tekući račun, na osnovu jmbg osiguravajuća kuća mu otvara privremeni tekući račun na koji vrši isplatu, koju on podiže sa ličnom kartom. S obzirom na to da lekove morate platiti sami, pa tek onda dobiti refundaciju, najbolje je da od kuće ponesete neke osnovne lekove (brufen, aspirin, andol, kremu protiv opekotina…), a ako ste hronični bolesnik onda svakako svoje uobičajene lekove.

Kada se nezgoda ili zdravstevni problem dese, da bi se aktivirala polisa, po pravilu, trebalo bi nazvati call centar (broj se nalazi na poleđini polise i aktivan je 24h). Operateri će vam dati dalje instrukcije i uputiti vas na najbližu ambulantu. U slučaju da pozovete call centar osiguravajuća kuća preuzima obavezu da direktno plati lekaru. U suprotnom, klijent je u obavezi da sam plati račun, pa da refundira po povratku.

Prijavu call centru vrše i sami lekari tj. ustanove sa kojima osiguravajuća kuća ima ugovor i to je takođe način da ne vršite uplatu na licu mesta već da to međusobno obave lekar i osiguravajuća kuća.

Ukoliko se desi hitan slučaj i dođe do hospitalizacije, trebalo bi da u roku od 48h od prijema u bolnicu prijavu izvrši bilo ko, lekar, pratilac itd.

Kada se ne prijavi slučaj, dešavalo se da lekari naplate cenu neke usluge višestruko viđe od realne cene u toj zemlji, pa kada klijent podnese zahtev za refundiranje, nastane problem jer mu mi osiguravajuća kuća isplati iznos uobičajen za tu vrstu medicinske usluge. Zato bi trebalo prijaviti slučaj, tamo gde je to moguće.

Prilikom uplate osiguranja imate više opcija. Porodično u sebi ima najveći ugrađen popust, u slučaju da 5 ili vise osoba putuje u istom period na isto mesto, može se uraditi grupna polisa koja takođe ima ugrađen popust.

Neke banke svojim klijentima pokrivaju i putno zdravstveno osiguranje, pa ako koristite tu opciju treba proveriti kakvi su uslovi i koji iznos ovakvo osiguranje pokriva.

U osiguravajućoj kući u kojoj kupujete polisu možete prilikom kupovine zatražiti spisak lekara i ustanova sa kojima imaju ugovor o saradnji na vašoj destinaciji.

I još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju ukoliko uplaćujete osiguranje preko AMSS: “Putno zdravstveno osiguranje - čitajte sitna slova u Opštim uslovima osiguranja.

AMSS vam ne pokriva prvi dan osiguranja koji stoji u polisi, evo šta piše u njihovim Opštim uslovima:

,,Putno zdravstveno osiguranje počinje da važi istekom dvadesetčetvrtog časa dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, a prestaje istekom poslednjeg dana koji je u polisi naveden kao dan prestanka osiguranja”

Dakle, prvi dan, odnosno dan putovanja kada je rizik veliki nije pokriven. Treba uplatiti od dana ranije. Ovo važi za AMSS, dok kod većine ostalih osiguranja važi i prvi dan. Ipak, raspitajte se dobro pre nego što uplatite.

Ambulante u turističkim regijama možete pogledati na seldećim linkovima:
Sitonija Lekari i ambulante na Sitoniji
Atos: Lekari i ambulante na Atosu
Kasandra: Lekari i ambulante na Kasandri
Tasos: Lekari i ambulante na Tasosu
Kefalonija: Lekari i ambulante na Kefaloniji
Lefkada: Lekari i ambulante na Lefkadi
Kavala: Lekari i ambulante u Kavali


Pratite nas na našim društvenim mrežama i budite u toku sa svime što vas zanima o Grčkoj! Facebook:Nikana.gr
Instagram: @nikana.gr
Tiktok: nikana.gr
Facebook grupa: Live from Greece
YouTube kanal @NikanaTravel
Pišite nam na e-mail: nikana@nikana.gr     
Pogledajte naš sajt nikana.gr  koji je vodeći izvor informacija o Grčkoj u Srbiji i šire.