Hellas voz na relaciji Beograd - Solun neće saobraćati tokom 2024. godine, a prema obaveštenjima ni 2025. godine. Zapravo, pruga od Niša do Preševa se radi, podignuti su koloseci tako da voz neće saobraćati tokom naredne dve godine.

Više o vrstama prevoza do Grčke pročitajte ovde.