Grčka se nalazi na listi najpopularnijih evropskih zemalja za obavljanje venčanja. Mnogi je smatraju romantičnom destinacijom, zbog prirodnih lepota i primamljivog primorskog ambijenta ali i specifičnih tradicionalnih običaja.

Vodeće mesto za romantično venčanje ubedljivo zauzima Santorini, ali su popularna i mnoga druga ostrva, Tasos, Krf, Rodos, Lekfada…

Da biste se venčali u Grčkoj, jasno je da ne morate da budete državljanin niti stanovnik Grčke, ali je potrebno da obezbedite određenu dokumentaciju kako biste legalno obavili venčanje.

Pre nego što krenete u ovu avanturu, potrebno je da pripremite sledeće:

- Fotokopiju pasoša
- Potvrdu o državljanstvu (prevedena i overena apostilom ili izdata na internacionalnom obrascu)
- Original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih prevedenog na grčki jezik sa apostilom (ne stariji od šest meseci)
- Uverenje o slobodnom bračnom stanju, prevedeno, overeno apostilom.
- U slučaju postojanja prethodnog braka, dokaz o razvodu, (ili izvod iz matične knjige umrlih), uz zvanični prevod na grčki jezik (ne mora biti preveden ceo dokument o razvodu, samo stranice odluke suda moraju biti na grčkom).
- Kopiju obaveštenja o venčanju objavljenom u grčkim lokalnim novinama.

Obaveštenje o venčanju u lokalnim novinama se mora uraditi najmanje osam dana pre podnošenja zahteva za venčanje. Mlada i mladoženja moraju imati pojedinačne objave, a imena moraju biti fonetski napisana na grčkom jeziku. Kopija ovog obaveštenja, zajedno sa svim dokumentima sa spiska, odnosi se u lokalnu gradsku kuću gde se traži dozvola za venčanje. Na ovaj papir čeka se oko osam radnih dana, i on važi šest meseci. Nakon prijema dozvole za venčanje, partneri se zajedno obraćaju gradonačelniku ili predsedniku opštine u kojoj žele da obave venčanje. Zvaničnik tada određuje datum ceremonije venčanja.

Grčke vlasti zahtevaju da starost dokumenata bude najviše tri meseca pre datuma venčanja (izuzetak je dokaz o razvodu i izvod iz matične knjige rođenih). Posebno vodite računa da svi pravni dokumenti dostavljeni za brak koji nisu na grčkom moraju biti zvanično prevedeni na grčki jezik. Zvanični prevod treba da uradi ovlašćeni prevodilac za grčki jezik.

Savetujemo vam da napravite kopije svih važnih dokumenata jer će originale zadržati lokalne grčke vlasti. Bračni par mora dogovoriti i prisustvo dva svedoka na ceremoniji, a oni moraju da ponesu pasoše (ili grčke lične karte ukoliko su državljani Grčke). Takođe, ukoliko niko od supružnika ili svedoka ne govori grčki, biće potrebno obezbediti i prevodioca, jer se venčanja obavljaju na grčkom jeziku.

Za više detalja o venčanju najbolje je da se obratite gradskoj kući u mestu u kome se venčavate, jer je moguće da od opštine do opštine postoje male razlike u listi dokumenata ili proceduri.


Ukoliko vas interesuje venčanje u crkvi, potrebno je da se obratite direktno svešteniku. Savetujemo vam da se u vezi svih detalja najpre obratite lokalnoj crkvi koja će obaviti ceremoniju.

Informacije do kojih smo mi došli u vezi sa crkvenim venčanjem na Tasosu je da je, pored gore navedenih, potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

- krštenica iz crkve za mladu i mladoženju, kao i za kumove ukoliko idu i oni, a iz Srbije su
- potvrda iz patrijaršije kojoj mladenci pripadaju, da nisu u braku (za jedno i za drugo)
- potrebna je dozvola od paroha da dopušta venčanje u drugoj crkvi (jedna je za oboje, s tim što bi bilo poželjno znati u kojoj crkvi par želi da se venča i ako je moguće koji sveštenik će obaviti ceremoniju kako bi paroh upisao u dozvolu, takođe je obavezno za crkveno venčanje obaviti predbračni ispit pa bi najbolje bilo da ga budući supružnici obave kod paroha kom pripadaju kako bi on to priložio uz dozvolu za venčanja u drugoj crkvi)

Prevod papira za venčanje može koštati puno u Srbiji, a cena zavisi najviše od toga koje prevodioce angažujete. Cene prevoda su oko 900 dinara pa do 15-ak evra po stranici. Cene oglasa o venčanju takođe variraju i kreću se od 20e pa naviše, u zavisnosti od toga koje novine su u pitanju.

Kada se svi papiri prikupe, šalju se svešteniku koji bi venčao mladence, potom on sve nosi u Mitropoliju, kako bi dobio odobrenje za venčanje (na primeru venčanja na Tasosu, troškovi odlaska sveštenika do Kavale su oko 50€), a sam čin venčanja košta oko 150€. Imajte na umu da se venčanje u crkvi ne može obaviti bilo kada, kao npr. tokom dana posta ili na crveno slovo u kalendaru.

Prema našem saznanju, kada se u Grčkoj venčanje obavi u crkvi nije potrebno organizovati i građansko venčanje već se svi papiri automatski prosleđuju opštini.

Nakon venčanja, bilo civilnog ili verskog, imate 40 dana da prijavite svoje venčanje opštini u kojoj ste se venčali u Grčkoj. Sertifikat o venčanju se izdaje u roku od tri dana od registracije i može se lično podići ili poslati poštom na vašu kućnu adresu. Ovo je od suštinske važnosti jer svaki brak koji nije registrovan po zakonu nije pravno punovažan.

Srećno!