Pre polaska na put obevezno proverite da li vam je pasoš važeći i da li imate druga dokumenta koja vam mogu zatražiti pogranični organi države u koju putujete.

Preporuke koje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije daje je da fotokopirate prvu stranicu pasoša i lične karte, kao i da ne držite sva dokumenta na jednom mestu (ovo može biti od važnosti ukoliko se desi da izgubite pasoš ili budete pokradeni), kao i da se obavezno zdravstveno osigurate kod ovlašćenih osiguravajućih društava za period ukupnog planiranog boravka u inostranstvu (ovo je posebno značajno ukoliko bi tokom vašeg putovanja došlo do povređivanja ili potrebe da vam se ukaže hitna medicinska zaštita).

Uredbom Vlade Republike Srbije je propisano je da policijski službenici naše granične policije mogu pored važećeg biometrijskog pasoša tražiti na uvid i druga dokumenta:

- potvrdu o rezervaciji hotela ili vaučer turističke agencije;
- pozivno pismo privatnog ili pravnog lica u inostranstvu;
- putno osiguranje;
- povratnu prevoznu kartu;
- dokaz o posedovanju dovoljno sredstava za izdržavanje tokom boravka u inostranstvu (novac, platne kartice, čekovi);
- druge dokaze, pozive ili potvrde u pogledu svrhe putovanja.

Pogranični organi vam, pored važećeg biometrijskog pasoša, na uvid mogu zatražiti i dokaz da posedujete odgovarajući novčani iznos koji odgovara planiranoj dužini boravka u šengenskom prostoru. Po poslednjoj informaciji ovaj iznos je 50e po osobi za svaki dan boravka i minimum 300€ za boravke do 5 dana. Za decu do 18 godina ovaj iznos se umanjuje za 50%.

Posebnu pažnju treba obratiti na carinske propise, kako se ne bi nehotice načinio prekršaj koji povlači odgovarajući postupak i sankciju. Bez prijavljivanja se može uneti iznos do 10.000€. Piće, cigarete i gorivo mogu unositi samo lica starija od 17 godina, i to u ograničenim količinama.

Alkoholna pića:

- 0,5l pića do 22% alkohola;
- 0,5l vina;
- 2l piva.

Duvanski proizvodi:

- 40 cigareta (ako se prelazi granica na kopnu), odnosno 200 cigareta (ako se prelazi granica na aerodromu);
- 20 cigarilosa (ako se prelazi granica na kopnu), odnosno 100 cigarilosa (ako se prelazi granica na aerodromu);
- 10 cigara (ako se prelazi granica na kopnu), odnosno 50 cigara (ako se prelazi granica na aerodromu);
- 50 grama duvana (ako se prelazi granica na kopnu), odnosno 250 duvana (ako se prelazi granica na aerodromu).

Pored goriva koje je u rezervoaru, moguće je uneti kantu sa najviše 10l goriva.

Lekovi se mogu unositi samo u količinama dovoljnim za ličnu upotrebu za vreme predviđenog boravka ili tranzita. Pojedine države traže na uvid i lekarske recepte.

Vrednost robe za nekomercijalnu upotrebu ne sme da pređe iznos od 300 evra ako se prelazi granica na kopnu, odnosno 430 evra ako se prelazi granica na aerodromu.

Kućni ljubimci se mogu privremeno unositi pod uslovom da mogu da se identifikuju preko čipa ili pečata, da imaju potvrdu o zdravstvenom stanju i dokaz da su vakcinisani protiv besnila.

Zabranjeno je unošenje mesa i mleka, kao i mesnih i mlečnih proizvoda čije je poreklo izvan EU. Zabranjeno je unošenje vrsta i proizvoda sa liste Cites, kao što su slonovača, krokodilska koža, korali i dr. Više podataka potražite na linku.

Potpune informacije mogu pružiti samo organi država u koje putujete, pa ukoliko niste sigurni da li je nešto dozvoljeno, preporučujemo da pre polaska na put obavezno konsultujete Grčko diplomatsko-konzularno predstavništvo.

**I za kraj, ono što mi posebno preporučujemo je da pre polaska na put uradite sledeće: **
- Da fotokopirate prvu stranicu svog pasoša i lične karte, kao i da ne držite sva dokumenta na istom mestu (u slučaju da izgubite dokumenta)
- Da obavezno kupite putno zdravstveno osiguranje za period boravka u inostranstvu
- Da memorišete brojeve telefona i imejl adresu konzularnog predstavništva Srbije u Grčkoj.

Detaljnije informacije o pripremi za put možete naći na zvaničnom sajtu MSP Srbije ovde.