Egnatia odos je poznati grčki autoput kojim svi prolazimo na putu ka popularnim letovalištima. Ovaj put nekada je spajao Istočno i Zapadno rimsko carstvo.

Via Egnatia je izgrađena u 2. veku pre nove ere, sa početkom u Draču u Albaniji i završetkom u Vizantionu na Bosforu. Prolazila je pored poznatih gradova: Drač - Ohrid - Edesa - Solun - Kavala - Aleksandrupolis - Istanbul.

Via Egnatia, zapravo predstavlja deo rute Rim-Vizantion-Damask, koja je kopneno-morskim putem spajala Rim sa Istočnim provincijama (Grčka, Makedonija, Mala Azija i Bliski Istok). Odluku o gradnji ovog puta je doneo tadašnji upravitelj Makedonije, Gneus Egnatius, po kome je put i dobio ime. Izgradnja puta je koštala oko 50 miliona srebrnih dinarija (oko 600 miliona evra). Via Egnatia je imala dužinu od oko 1120 km, od 3m najmanje širine puta u planinskim predelima do 6m širine puta na prilazima većim gradovima. Čitava dužina puta bila je popločana i oivičena kamenom, sa izuzetkom od par deonica, gde je umesto kamenih ploča, bio posut tucanik ili tvrdo nabijeni šljunak. Na svakih 800m postojao je kamen sa informacijom od udaljenosti od početne tačke. Uz čitav put su se nalazile konaci, gostionice i mutatije (odmaralište za konje, kurire…). Ostaci puta su najbolje sacuvani u mestu Filipi, blizu Kavale.

Moderna Egnatia je kompletno puštena u rad 2009. godine i počinje u Igumenici a završava se u blizini Aleksandroupolisa, na grčko-turskoj granici. Dužine je 670km i izgradnja je koštala oko 7 milijardi evra što je najskuplji projekat u istoriji Grčke. Oko 360km modernog puta prolazi istom trasom kao antička Egnatia. Čitavom dužinom je autoput sa po tri trake u oba smera (dve plus zaustavna), prelazi preko 177 mostova i kroz 76 tunela. Posebno problematična deonica za gradnju bila je kroz planinski predeo u blizini Metsova, pa je izgradnja te deonice od 90km koštala oko 80 posto vrednosti projekta.