Pitagora je čuveni antički filozof i matematičar. Poreklom je sa ostrva Samos. Svima nam je poznat po Pitagorinoj teoremi, a da li ste čuli za Pitagorinu čašu?

“Naime, Pitagorina čaša je specijalna čaša sa ispupčenim dnom koja se drugačije zove “čaša umerenosti”. Čaša dozvoljava da se vino pije u umerenim količinama, a izumeo je Pitagora za svoje učenike. Ukoliko bi se čaša prepunila, sav sadržaj bi se prosuo odnosno iscurio kroz rupu na stalku. Ova čaša je za cilj imala da promoviše jednu od tri vrline koje je promovisala Pitagorina škola – umerenost. Ostale tri vrline su razboritost, pravednost i hrabrost. Međutim, danas smo sve više svedoci traganja za velikom srećom, velikim uspehom, velikim zadovoljstvima. Stalno nam treba više.

A što više imamo to više i želimo. I tako ulazimo u začarani krug u kom nam uvijek nešto nedostaje. Sve dok ne shvatimo da ono što nam nedostaje je upravo mera.

Upravo zato, Pitagorina čaša potvrđuje i definiciju toksikologije koja kaže da je „količina ta koja određuje da li je neka supstanca otrov ili lijek“. Zašto je umerenost važna? Zato što je upravo ona jedan od preduslova unutrašnje ravnoteže, spokoja, radosti i sreće. Bogatstvo je u meri” (Dijana Carić, autor knjige “Umetnost pregovaranja”)

Način na koji funkcioniše Pitagorina čaša fizičar i filozof Blez Paskal formulisao je kao Zakon o spojenim sudovima koji je primenljiv kod nekih uređaja u domaćinstvima, dečjih igračaka, a na tom principu funkcionišu i reke potajnice.

Danas ovakvu čašu možete kupiti u suvenirnicama na Samosu, ali i u drugim grčkim letovalištima.