Novi deo autoputa kroz Makedoniju, od mesta Demir Kapija do Smokvice je zvanično pušten u upotrebu, nakon više od pet godina.

Deonica je duga nešto manje od 30 kilometara i skraćuje vožnju kroz Makedoniju za oko 25 minuta.

Put ima 2 trake i zaustavnu. U narednih 8 meseci na novoj deonici neće biti naplate putarine jer je toliko vremena potrebno otprlike da se izgradi naplatna rampa.

Ono sa čime su se suočili prvi putnici ka Grčkoj jeste loše obeleženo uključenje na novu deonicu.

Auto-moto savez Makedonije je povodom toga izdao ovakvo uputstvo za vozače: “Za korišćenje nove deonice na pravcu Skoplje - Đevđelija ispred Demir Kapije isključujete se desno za Skoplje, prolazite ispod nadvožnjaka i produžavate pravo prateći put za Đevđeliju!”