Broj stradalih u poplavama u Grčkoj popeo se na 15, a ima još osoba koje se vode kao nestale. Mnoga sela u Tesaliji su i dalje čitava pod vodom. Za one koji ne znaju, oblast koja je najviše stradala u poplavama zove se Tesalija i nalazi se u centralnoj Grčkoj. Poznata najviše po uzgoju žita, ali i voća i povrća i stoke, ova oblast se naziva žitnicom Grčke.
 
Sada se skoro cela Tesalijska ravnica pretvorila se u ogromnu lagunu, sa tonama blata, otpadnih materija i kanalizacije. Uništavanje biljnog i životinjskog kapitala, kao i poljoprivredne infrastrukture je skoro stopostotno i imaće dugoročne efekte (od nekoliko godina).

Šteta od poplava na usevima je skoro stopostotna

Prve procene o razmerama uništenja farmera i uzgajivača su zastrašujuće. Poplavljeno je preko 850.000 hektara useva. Polja pamuka, kukuruza, pšenice, deteline, hortikulture i voćnjaci breskvi i jabuka potopljeni su ogromnom količinom vode i izlivanja reke Pinios i njenih pritoka. 
Prvi podaci, pošto se vode još nisu povukle, govore o preko 40.000 uginulih ovaca i koza, a očekuje se da će njihov broj znatno porasti. 
 
Poljoprivrednici i stočari, ljudi koji su generacijama stvarali izgubili su sve. Mnogi od njih, sada iznad srednjih godina, ne mogu da počnu iznova. Proizvođači su videli kako njihova polja kukuruza spremna za vršenje nestaju pred njihovim očima u roku od nekoliko sati. Hiljade tona žita koje su skupili u svojim magacinima, pretvorile su se u blato i prljavštinu. U najboljem slučaju, ostaće samo zidovi magacina, oni koji se nisu urušili, jer je sve unutra od proizvoda do poljoprivrednih alata, generatora potopljeno u mutnoj vodi. 
 
Predsednik Ujedinjenog saveza poljoprivrednih udruženja Kardice, opisuje situaciju u kojoj se nalaze područja Kardice, kao i razaranja koja su pretrpeli farmeri i uzgajivači. „Postoji 100% oštećenja u 90% i više prefekture Kardica. Uništeno je na hiljade polja pamuka, kukuruza, pšenice, voća i povrća i drugih proizvoda. Osim toga, oštećene su mašine, traktori, gume za navodnjavanje. Što se tiče stočnog fonda, udavilo se 99 odsto ovaca i koza, kao i krava, svinja i domaćih životinja“.

U poplavi je uništeno 40% grčkih sireva.
Tesalijska ravnica je proizvodila:
52,8% industrijskog paradajza
38% pamuka
54,7% krušaka
51,7% badema
39,5% kestena
26,3% oraha
19,4% domaćeg ovčijeg mleka
13,7% domaćeg egejskog mleka
19,5% kravljeg mleka
18,5% govedine
10% svinjskog mesa
40% mekih sireva
25% tvrdih sireva
 
„Kada je i sada u Metamorfosiju, Marateji, Vlohosu, Koskinasu voda iznad kuća, razumete o kakvoj je katastrofi reč“, naglašava on. Prema rečima gospodina Zele, važno je „sakupiti uginule životinje jer postoji veliki rizik od zaraznih bolesti kako od trulih leševa tako i od kanalizacije koja se pomešala sa mutnom vodom.

Nacionalni put od Soluna do Atine je i dalje zatvoren na nekoliko mesta, a stanovništvo Volosa nema pijaću vodu već osam dana. Evakuisano je na hiljade ljudi, a mnogi još uvek čekaju na evakuaciju.

Za informacije o prohodnosti puteva pogledajte u našem tekstu OVDE.

Informacije o poplavi možete pronaći i na našim društvenim mrežama:
Facebook 
Instagram  
Live from Greece