Mnoštvo je polemika na društvenim mrežama u vezi sa korišćenjem auto sedišta za decu u Grčkoj i mnoge mere propisane u Srbiji ne poštuju se u svakodnevnom životu.
Ipak, kada je duže putovanje u pitanju, a posebno van granica naše zemlje, savetujemo da budete posebno oprezni. Ne samo što možete doći u situaciju da platite ogromnu kaznu i ostanete bez vozačke dozvole na neko vreme, već možete ozbiljno ugroziti bezbednost dece.

Prema važećem Zakonu u Srbiji, u auto sedištu je obavezan prevoz dece sve dok ne dostignu visinu od 135cm, dok je za decu stariju od četiri godine dovoljan i buster, samo pod uslovom da se dete može bezbedno vezati pojasom u automobilu (dijagonalni pojas mora biti ispod vrata deteta), kao i da na mestu gde dete sedi postoji ugrađen naslon za glavu.

Na prednjem sedištu je apsolutno zabranjen prevoz dece do 12 godina. Izuzetak od ovog pravila je prevoz deteta do tri godine koje je smešteno u autosedištu za dete i koje je postavljeno tako da je dete okrenuto suprotno od smera vožnje. U tom slučaju moraju biti isključeni vazdušni jastuci na mestu suvozača.

Zakon u Grčkoj i EU o dečjim sedištima

U Grčkoj i drugim zemljama u okruženju zakonska regulativa je uglavnom usaglašena sa preporukama koje je Evropska komisija propisala u vezi sa prevozom dece.

Po tim preporukama deca niža od 135cm i mlađa od 12 godina treba da budu u odgovarajućem sedištu ili busteru.
Za decu od 12 i više godina sa visinom od najmanje 1,35 m dovoljan je normalan sigurnosni pojas.

Vožnja dece (do 3 godine) na prednjem sedištu u specijalnim dečijim sedištima okrenutim suprotno pravcu kretanja vozila dozvoljena je samo kada je deaktiviran vazdušni jastuk.
Deca do 3 godine treba da koriste dečija sedišta odgovarajuća njihovoj težini u svim automobilima, kombijima, osim ukoliko se voze na zadnjem sedištu taksija.

U Grčkoj je zabranjeno da se deca starija od 3 godine i niža od 150cm voze na prednjem sedištu vozila.

U skladu sa članom 12 (5) i 33 (2) Zakona 2696 (Zakon o drumskom saobraćaju) upotreba posebnih sredstava za zaštitu, kao što su dečja sedišta, obavezna je za prevoz maloletnika do 12 godina starosti. Prekršioci se kažnjavaju administrativnom kaznom od 80 do 350 evra i oduzimanjem vozačke dozvole od 10 dana.
Dečija sedišta treba da odgovaraju ECE standardu 4403 ili novijim.

Deca visine 135cm i viša mogu da koriste regularne sigurnosne pojaseve.

A šta je ECE standard 4403?

Regulacija 44 Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu propisuje standarde sigurnosti dečjih auto-sedišta. Svako sedište koje ima atest zadovoljilo je propisane standarde i može se koristiti za zaštitu dece u vozilima. Auto-sedišta koja nemaju atest ne bi smela da se prodaju u svrhu korišćenja u automobilu.

Kako da prepoznate atestirano sedište?

Oznake atesta nalaze se na nalepnici na sedištu, sa zaokruženim slovom E i brojem koji označava kôd zemlje koja je izdala atest.

  1. Kategorija za koju je sedište dobilo dozvolu
  2. Masa deteta za koju je sedište dozvoljeno
  3. „Y“ označava da sedište ima pojas kroz prepone (u pet tačaka vezivanja)
  4. Podebljano slovo E oznaka je evropske dozvole
  5. Kôd zemlje gde je dobijena dozvola (1 = Nemačka, 2 = Francuska, 3 = Italija, 4 = Holandija, itd.)
  6. Broj dozvole. Prva dva broja ukazuju na verziju regulacije ECE R44 za koju je sedište dobilo dozvolu
  7. Serijski broj sedišta

Zvaničnu stranicu Zakona o saobraćaju i obavezne opreme u automobilima u Grčkoj pogledajte ovde.

Želimo vam bezbednu vožnju!