Sudski tumač je ključna figura u procesu overe prevoda dokumenata. Ovlašćen od strane suda, sudski tumač svojim potpisom i pečatom garantuje verodostojnost prevoda u odnosu na originalni dokument. Njihova uloga je od vitalnog značaja u međunarodnoj saradnji i kod priznavanja dokumenata u javnim državnim institucijama.

U raznim situacijama su potrebne usluge sudskih tumača, bilo da je u pitanju studiranje, zapošljavanje, sklapanje braka, i slično. Najčešće je potrebno da se prevedu:
- lična dokumenta
- uverenja
- diplome
- državljanstva
 
Uloga sudskog tumača i važnost njihovih usluga
Sudski tumač nije samo jezički stručnjak već i ključni posrednik između sudova, pravnih subjekata i pojedinaca. Njihove usluge su neophodne kako za pravna lica tako i za fizička lica koja se suočavaju sa potrebom za overenim prevodom dokumenata.
 
Razlika između sudskog tumača i prevodioca
Bitna razlika između sudskog tumača i prevodioca je u tome što sudski tumač poseduje pečat sa svojim imenom i registarskim brojem. Ovaj pečat garantuje legalnost i verodostojnost prevoda, što je ključno kod međunarodnog priznavanja dokumenata.
 
Proces overe dokumenata kod sudskog tumača
Proces overe dokumenata kod sudskog tumača uključuje nekoliko koraka:
 
-Priprema originalnog dokumenta: Prvo je neophodno obezbediti originalni dokument koji treba prevesti.
-Overa Haškim pečatom (Apostille): Originalni dokument se overava Haškim pečatom u osnovnom sudu kako bi imao međunarodnu validnost. Na sajtu Višeg suda u Beogradu možete pronaći spisak sudskih tumača za grčki jezik koji su ovlašćeni za overu dokumenata. Pronađite ih OVDE.
-Izbor sudskog tumača: Nakon overe, dokument se predaje odabranom sudskom tumaču za grčki jezik radi prevoda i overe.
U zavisnosti da li prevodite grčka dokumenta na srpski ili srpska na grčki, na sajtu Ambasade Republike Grčke ćete pronaći spisak sudskih tumača. Pogledajte OVDE.  
Neki sudski tumači se nalaze i na spisku Višeg suda i Ambasade R. Grčke, pa možete radi dodatne sigurnosti odabrati njih.
-Overa u grčkoj ambasadi: Konačno, prevod se overava u grčkoj ambasadi radi potvrde autentičnosti. Na sajtu Ambasade klikom ovde možete videti važeću cenu overe.
 
Iako proces overe dokumenata može izgledati složeno, angažovanje iskusnog sudskog tumača olakšava ovaj postupak. Preporučuje se provera akreditacije sudskog tumača pre nego što se dokumenti predaju na prevod radi osiguranja kvaliteta i legalnosti prevoda.

Sudski tumači za grčki jezik postoje i u malim mestima u Srbiji, što možete videti na spisku Višeg suda ili Ambasade R. Grčke.


Pratite nas na našim društvenim mrežama i budite u toku sa svime što vas zanima o Grčkoj!
Facebook:Nikana.gr
Instagram: @nikana.gr
Tiktok: nikana.gr
Facebook grupa: Live from Greece
YouTube kanal @NikanaTravel
Pišite nam na e-mail: nikana@nikana.gr     
 
U ponudi imamo preko 2 500 smeštaja. Odaberite odgovarajući za vas i vašu porodicu OVDE.