Sudski tumač je osoba ovlašćena od strane suda da svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod dokumenta veran originalu. Njihova uloga je važna u javnim državnim ustanovama koje učestvuju u međudržavnoj saradnji.


Sudski tumač je jezički profesionalac čije usluge koristi sud za svoje potrebe, a mogu ih koristiti i pravna i fizička lica.


Osnovna razlika između prevodioca i sudskog tumača jeste ta što sudski tumač poseduje pečat sa svojim imenom i registrovanim brojem, kojim overava svoje prevode.

Zato, obavezno pre nego što se dogovorite za prevod proverite da li je prevodilac zaista i sudski tumač, jer postoje malverzacije na tom polju.


Najčešće je potrebno da se prevedu:

lična dokumenta
uverenja
diplome
državljanstva


Čitava procedura prevoda i overe dokumenata izgleda ovako:

Najpre je potrebno da izvadite originalno uverenje ili dokument koji treba da se prevede.

Potom je neophodno da isti dokument odnesete u osnovni sud kako bi bio overen Haškim pečatom (Apostille). Ovaj pečat postoji kako bi originalni dokument imao međunarodno važenje. U sudu možete dobiti spisak svih sudskih tumača koji bi vam mogli prevesti dokument.


Kada se odlučite za određenog sudskog tumača (koji vam odgovara po ceni ili drugim uslovima), predajete mu dokumenta overena Haškim pečatom na prevođenje i overu. Sudski tumač prevodi i originalni dokument i Apostille.

Tek tada odlazite sa svim tim overama i prevodom u grčku ambasadu i oni poslednji overavaju dokumenta.

Zvuči komplikovano, ali nije toliko koliko je skupo jer se sve overe i pečati plaćaju.


Savetujemo vam da prvo pronađete sudskog tumača koji vam odgovara, a on će vas zatim uputiti na sud u koji ćete dobiti Apostille.


Svaka institucija ima svoje zahteve po pitanju overe dokumenata pa je najbolje da se prethodno raspitate kod institucije u koju predajete overeni prevod na koji način je potrebno overiti prevod, da li je overa apostilom potrebna na originalima, na prevodu ili na oba i da li je sa prevodom potrebno dostaviti original ili kopiju.

Sudski tumači za grčki jezik postoje i u malim mestima u Srbiji.