Spremni ste za odlazak na letovanje koje ste toliko dugo čekali, a od kolega na poslu ste upravo čuli priču o komšiji koji se sa letovanja vratio pre par dana, gde je umesto 10 planiranih dana proveo samo jedan. Vraćen je sa granice zbog datuma isteka pasoša. Da li je to moguće?

Odlazite zabrinuti kući i otvarate pasoš kako biste proverili datum isteka.

Da li je istina da zbog desetodnevnog letovanja vaš pasoš mora da važi još tri meseca od datuma vašeg povratka u Srbiju? Da, i evo šta o tome kaže Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije:

“Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana Republike Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Grčka je članica Šengenskog sporazuma, što znači da nosiocima biometrijskih pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava. Ukoliko se putuje iz drugih razloga sa namerom da se u Grčkoj boravi u periodu dužem od 90 dana, potrebno je pre putovanja dobiti posebnu vizu kojom se započinje postupak dobijanja dozvole boravka (npr. studentska, spajanje porodice i dr).

Putnicima se savetuje da prilikom ulaska u Grčku provere da li su im grčki pogranični organi stavili pečat o ulasku u pasoš (kako ne bi i imali problema prilikom izlaska iz Grčke).”

Još jedno malo podsećanje, rok važenja dečjih pasoša je kraći u odnosu na odrasle osobe, pa možemo reći da, na osnovu iskustva naših gostiju, nije tako redak slučaj da roditelji „smetnu sa uma“ te u poslednjem času shvate da dečijim pasošima rok uskoro ističe ili da je već istekao.
Prema važećem zakonu o putnim ispravama, licima mlađim od tri godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od tri godine, a licima od tri do 14 godina života sa rokom važenja od pet godina. Deci starijoj od 14 godina, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina.

Za kraj savetujemo, ukoliko ne želite da rizikujete da se vaš dugo očekivani odmor završi pre samog početka, proverite svoje pasoše na vreme.

Želimo vam prijatno letovanje!


izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije