Grčki program Zlatna viza nudi jedinstvenu priliku za građane trećih zemalja da steknu privilegovan status boravka u Grčkoj. Ovaj program, poznat po svojoj fleksibilnosti i konkurentnosti, pruža mogućnost boravka, putovanja i mnogih drugih pogodnosti za one koji žele da investiraju u Grčkoj. Evo šta treba da znate o grčkoj Zlatnoj vizi:

Šta je Zlatna viza?

Grčka Zlatna viza omogućava državljanima trećih zemalja dobijanje boravišne dozvole u Grčkoj. Izdaje se na period od pet godina, uz mogućnost obnavljanja sve dok je nekretnina u vlasništvu. Da bi se dobila zlatna viza, potrebno je kupiti nekretninu u vrednosti od minimum 500 000 eura pa naviše, u zavisnosti od regije i oblasti u kojoj se nekretnina nalazi. Ovakav program imaju i druge države u Evropi a cena zlatne vize u Grčkoj je jedna od najnižih. Važno je napomenuti da boravišna dozvola na osnovu zlatne vize ne uključuje parvo na rad u Grčkoj.

Grčka vlada je 2023. godine povećala minimalni iznos investicije sa 250.000 evra na 500.000 evra za kupovine u severnim i centralnim provincijama, južnoj Atini regiji Atike, i opštinama Solun, Mikonos i Santorini.
Međutim, u najavi je dodatno povećanje na 800.000 evra 2024. godine za nekretnine u gradovima i na grčkim ostrvima gde je tražnja visoka.
 
2024. se očekuje da bude usvojeno novo pravilo - povećanje vrednosti pa će minimalni iznos zavisiti od regije u kojoj se kupuje nekretnina i biće određena minimalna kvadratura nekretnine (120m2).

Da bi se kvalifikovali za program Zlatne vize za Grčku, podnosioci zahteva moraju prvo da imaju čistu kriminalnu istoriju i da investiraju u Grčku sa trenutnom minimalnom vrednošću od 500.000 evra – ako investiraju u nekretnine.

Ko može dobiti Zlatnu vizu?

Ova viza je dostupna svim građanima trećih zemalja koji ispunjavaju uslove investiranja ili posedovanja imovine u Grčkoj.
Da bi se kvalifikovali za program Zlatne vize za Grčku, podnosioci zahteva moraju prvo da imaju čistu kriminalnu istoriju i da investiraju u Grčku sa trenutnom minimalnom vrednošću od 250 000 ili 500.000 evra – ako investiraju u nekretnine ili 400 000 ako investiraju u grčku ekonomiju.

Koji su uslovi za dobijanje vize?

Uslovi za dobijanje grčke Zlatne vize uključuju:
-Da osoba koja aplicira za vizu ima validni pasoš i nema bilo kakvu zabranu ulaska u Grčku i Šengen zonu.
-Da je kupljena nekretnina vredna najmanje 250.000 evra ili 500 000 evra za kupovinu u severnim i centralnim provincijama, regionu Južne Atine, Atika i opštinama Solun, Mikonos i Santorini.
-da je uloženo minimum 400 000 eura u grčku ekonomiju - alternativne investicione opcije, na primer:
Investicija od 400.000 evra u grčke državne obveznice;
Investicija od 400.000 evra u deonice i korporativne obveznice grčkih kompanija;
Investicija od 400.000 evra u investicione fondove koji su fokusirani na deonice, korporativne obveznice ili državne obveznice u Grčkoj;
Moguća je i kombinacija nekretnina i alternativnih investicija kako bi se prešao minimalni census;
-Da je predata kompletna dokumentacija za dobijanje zlatne vize.

Koje su prednosti Zlatne vize?

Zlatna viza omogućava:
-Boravak u Grčkoj neprekidno tokom važenja zlatne vize a u isto vreme ukoliko ne želite da boravite, možete imati vizu bez da živite u Grčkoj (tj. boravak u Grčkoj nije uslov za posedovanje vize).
-Putovanje u zemlje Šengena.
-Pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.
-Pravo na prijavu za grčko državljanstvo nakon 7 godina boravka.
-Članovi porodice takođe stiču pravo za uživanje privilegija i to supružnik, deca, nevenčana izdržavana deca do 21 godine, i izdržavani roditelji oba supružnika.
-Povraćaj investicije: možete ostvariti prihode iznajmljivanjem nekretnina ili kroz dividende ukoliko uložite u grčke kompanije.

Šta NE PODRAZUMEVA Zlatna viza?

-Posedovanjem zlatne vize se NE STIČE pravo na rad!
-Dozvoljeno je biti akcionar, član odbora direktora ali ne i zaposleni u kompaniji.
 
Zlatna viza traje samo dok je nekretnina u posedu vlasnika. Ako se imovina proda, onda se boravišna dozvola ukida.

Nova pravila za dobijanje zlatne vize koja su najavljena u martu 2024. godine

Nova pravila donose promene u odnosu na
-vrednost ulaganja (uložen novac)
-veličinu nekretnine koja se kupuje, i
-i na namenu tj. svrhu korišćenja imovine.

Cilj novih pravila je, po rečima zvaničnika, da se zaštiti lokalno tržište nekretnina i da se učini pristupačnije za lokalno stanovništvo (posebno mlade parove) koji žele da kupe nekretninu ili renoviraju svoje postojeće nekretnine ali se bore sa visokom konkurencijom stranih investitora.
 
U nastavku možete pročitati očekivana nova pravila:

-Na Atici, u Solunu i na svim ostrvima sa preko 3.000 stanovnika minimalni iznos ulaganja za petogodišnju boravišnu dozvolu povećaće se na 800.000 evra. Sa novim promenama, u oblastima kao što su Evija, Krit i sve popularne ostrvske destinacije sada će imati visok prag od 800.000 evra.

-Iznos ulaganja od 500.000 evra važi samo za centar Atine i njena severna i južna predgrađa, kao i za opštine Solun, Mikonos i Santorini.
 
- U ostatku zemlje\, prag će takođe porasti na 400.000 evra sa sadašnjih 250.000 evra.
 
-Jedini slučaj u kome će se primenjivati ograničenje od 250.000 evra biće za takozvana „konzervaciona” imanja i industrijske zgrade ako budu pretvorene u rezidencijalne (stambene). Cilj je privući investitore da daju “novi život” nekorišćenim nekretninama.

Veličina imovine

Kupovina zlatne vize biće prihvaćena samo za nekretnine veličine najmanje 120 kvadratnih metara.

Korišćenje imovine

Nekretnine kupljene u svrhu Zlatne vize neće se moći koristiti za kratkoročne iznajmljivanje kao što je Airbnb.
Prema novom sistemu, kratkoročno iznajmljivanje stanova (Ai\Irbnbn) neće biti dozvoljeno, ali će vlasnici imati pravo da ga iznajmljuju sa punim radnim vremenom.
 
Važna napomena
Novim pravilima je predviđeno da donja granica od 250.000 ostaje samo za zaštićene objekte, bez obzira na površinu, uz obavezu restauracije. Ako se restauracija ne izvrši u roku od 5 godina, investitoru se oduzima boravišna dozvola.
 
Pored toga, u slučajevima kada se imovina pretvara u rezidencijalni (stambeni) prostor, zabranjeno je korišćenje kao poslovnog sedišta. U suprotnom, boravišna dozvola se ukida.
 
Takođe se pojašnjava da se boravišna dozvola može produžiti na dodatnih pet godina, sve dok imovina ostaje u vlasništvu investitora.

Tranzicioni period

Za osobe koje su započeli kupovinu - ulaganja u nekretnine i dobijanja zlatne vize predviđen je period tranzicije kako bi završili proces po ‘’starom’’ pravilu.

Kako se prijaviti za zlatnu vizu?

Uslov za podnošenje zahteva za vizu je da kupovina ili investiranje bude završeno, obavljeno.
 
Zahtev za grčku Zlatnu vizu podnosi se Direkciji za strance i imigraciju, uz prateću dokumentaciju koja uključuje:
-Popunjen obrazac prijave
-Fotokopiju važećeg pasoša
-Dokaz o posedovanju ugovora o zdravstvenom osiguranju koje pokriva troškove hospitalizacije i zdravstvene nege tokom boravka u Grčkoj. Osiguranje se može kupiti u zemlji odakle je kupac ili u Grčkoj.
-Elektronsku naknadu za obradu zahteva (2000 eura za podnosioca zahteva).
-Dokazi – ugovori o kupljenoj nekretnini ili investiciji u akcije i dokaz da je nekretnina ili akcije kompletno isplaćena.
 
Prijava za zlatnu vizu za članove porodice:
Za svakog člana je potrebna posebna prijava i potrebno je priložiti dokaz o srodstvu.

Koliko dugo traje proces?

Proces od podnošenja zahteva do dobijanja rešenja može trajati od 40 dana do tri meseca, u zavisnosti od kompleksnosti zahteva i dostavljenih dokumenata.


Naš sajt nikana.gr je vodeći izvor informacija o Grčkoj u Srbiji i šire.
Pratite nas na našim društvenim mrežama i budite u toku sa svime što vas zanima o Grčkoj! Facebook:Nikana.gr
Instagram: @nikana.gr
Tiktok: nikana.gr
Facebook grupa: Live from Greece
Ili nam pišite na e-mail: nikana@nikana.gr